top of page
jetson-classicsoftchocolat-plain29-krom_miljobild.jpg

När du handlar hos Night & Day Miljö vill vi att du lämnar butiken nöjd och trygg med ditt köp. Det innebär att du inte bara skall vara nöjd med den vara du köpt, utan även att den kundservice vi erbjuder runt ditt köp skall kännas trygg och bekväm. Du kan t ex få din produkt hemlevererad eller dela upp din betalning. Om du känner dig osäker på vilka garantier eller liknande som gäller just ditt köp, fråga oss gärna i butiken.

Köpvillkor

Köpvillkor

Betalning

I vår butik kan du betala med kort (Visa/Mastercard/American Express), via bankgiro nr. 677-3105 (Dahlström & Green AB), samt genom delbetalning Resurs Bank (möbelkortet). Vid betalning genom Resurs Bank hänvisas till deras köpvillkor som du hittar på www.resursbank.se.


När du lägger en order på en beställningsvara tar vi ut en handpenning på ca 10%. Genom att betala handpenningen godkänner du våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter (telefonnummer och adress) registreras i vårt kundregister.
 

Slutbetalning av ordern skall ske innan leverans, det går givetvis bra att betala in det fulla beloppet på en gång. Betalningen kan göras antingen i vår fysiska butik, till vårt bankgiro eller med faktura. 

Leveranstider

Vid beställning av varor kan vi vid ordertillfället endast ge en uppskattad leveranstid. Leveranstiden kan skilja mellan olika varumärken, säsonger och leveranssätt. 

 

Vi reserverar oss för eventuella förseningar i produktion från leverantörer som vi inte kan råda över men vi kommer alltid att göra allt vi kan för att du som kund skall få dina varor inom den tidsperiod vi angivit. 

Öppet köp och bytesrätt

En lagervara som är köpt i vår butik omfattas av öppet köp och bytesrätt. Du som kund har öppet köp i 3 dagar från köptillfället. Bytesrätt gäller i 7 dagar. Önskar du nyttja öppet köp eller bytesrätt behöver du komma in till butiken med varan och kvittot.
 

För att öppet köp eller bytesrätt ska gälla ska varan lämnas tillbaka i oförändrat nyskick samt i oskadad originalförpackning. Varan får ej ha använts eller monterats.
 

Vi förbehåller oss rätten att vänta med återbetalning till dess att vi mottagit varan eller att du visat att varan är skickad tillbaka till oss. Undantag från öppet köp och bytesrätt är om din vara är en beställningsvara som vi inte lagerhåller, det vill säga att den är specialbeställd särskilt för dig och/eller producerad enligt dina specifika önskemål. Samtliga artiklar som benämns "beställningsvara" omfattas ej av öppet köp eller bytesrätt.

I enlighet med konsumentköplagen (1990:932) har du som kund reklamationsrätt av fabrikationsfel (dolt fel) inom 3 år från det att du mottagit varan. Reklamationsrätten gäller ursprungliga fel, ej fel som uppkommit till följd av vårdslös hantering, handhavandefel, slitage eller att skötselråd ej följts.

Reklamation av ett synligt fel behöver göras direkt då du upptäcker felet eller inom skälig tid. Inom 2 månader från leveranstillfället anses alltid som inom skälig tid. Night & Day ansvarar inte för fel på varan som uppstått till följd av vårdslös hantering eller att skötselråd ej följts.

Reklamation

Avbryta ett köp av en beställningsvara

Om du önskar avbryta ett redan genomfört köp av en specialbeställd vara hjälper vi dig naturligtvis att avbryta ditt köp i den mån vi kan. Detta bör ske inom 24 timmar från beställningstillfället för att säkerställa att vi inte hunnit vidarebefordra din specialbeställning till leverantör.

Det kan i vissa undantagsfall vara möjligt att avbryta sitt köp även efter 24 timmar men då endast under förutsättning att vi i vår tur kan avbryta köpet hos leverantör, vilket det inte finns några garantier för. Om det medför kostnader för oss att avbeställa efter varan börjat producerats så förbehåller vi oss rätten att göra avdrag för detta på det återbetalade beloppet (erlagd handpenning).

Att ge bort ett presentkort kan vara mycket uppskattat. Hos oss köper du presentkortet på den summa du själv väljer. Presentkortet kan sedan användas som betalning i butiken.

Presentkort

Presentkort

Hemleverans

Hemleverans

Vi erbjuder oss gärna att leverera din vara mot en mindre avgift. Vi ombesörjer även montering av din vara och tar givetvis med oss emballaget.

Vi levererar även till utlandet. Frakt tillkommer beroende på land och betalas av dig som kund. Kontakta oss för ytterligare information och för att få hjälp att lägga en beställning.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om vår policy för hur vi skyddar och använder dina personuppgifter.
 

Vi på Night & Day Miljö värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter som tar hänsyn till din integritet.
 

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du skickar ett e-post till oss, går med i vår kundklubb eller vid orderläggning. Vi samlar aldrig aktivt någon information om dig.
 

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller, t ex;

 

- i syfte att sälja produkter i vår egen butik, t.ex. för att administrera köp, beställningar och betalningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

i syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden.Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med dig och köpinformation, t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades.
 

- i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen.
 

- i syfte att marknadsföra våra produkter via kundklubben t.ex. för att kommunicera relevant information om våra produkter och tjänster till dig, samt för marknadsföring eller erbjudanden som hör samman med våra produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av våra samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills du meddelar att du inte längre vill motta sådan kommunikation.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.
 

Hur kommer du åt för att kontrollera eller ta bort dina personuppgifter?

Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in av Night & Day Miljö samt begära att få dessa raderade genom att kontakta oss på telefon 042-21 05 47 eller via e-post butiken@night-day.nu .

Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. 

bottom of page